Terminal

Majakas toimub reedeti kell 19.00 Toompea 3

Anneta

Meie usume, et Jumala Sõna kohaselt (vt 2.Korintose 9:7) Jumal armastab rõõmsat andjat. See tähendab, et andmine on täiesti vabatahtlik ning heast südamest tulnud tegu. Lisaks ütleb Matteuse 6:19-21, et me koguksime aardeid taevasse, kus koi ja rooste neid ei rikuks ning „kus su aare on, seal on ka su süda“. Andmine on üks viis Jumala usaldamiseks mitte ainult finantsidega, vaid ka kogu oma eluga. See annab võimaluse anda midagi praktiliselt tagasi Jumala Kuningriigi tööks ja vabatahtlikult külvata oma seemet noortetöö jaoks. Kõik annetused lähevad Majaka noortetöö läbi- ja edasiviimiseks ning noortesse panustamiseks.

Vt veel Ml 3:10.

Annetada on võimalik nii teenistustel kohapeal kui ka interneti teel.

Eesti Kristliku Nelipühi Kiriku Toompea Koguduse arveldusarved on:

  • SEB – EE031010220122044015
    IBAN  EE031010220122044015
  • Swedbank – EE092200221001138475
    IBAN EE092200221001138475
  • Nordea – EE721700017002912464
    IBAN EE721700017002912464 

Saajaks tuleb märkida „Eesti Kristliku Nelipühi Kiriku Toompea Kogudus“ ning selgitusse „Majakas“