Terminal

Majakas toimub reedeti kell 19.00 Toompea 3

EKNK Toompea Koguduse visioon: “Eestimaa rahva süda pöördunud Jumala poole”

See tähendab näha Eestimaa rahvast, kelle süda on pöördunud Jumala poole koguduse ja Püha Vaimu töö mõjul nii, et nad otsivad esmalt Jumalat ja Tema tahet! Mt 6:33 Aga otsige esmalt Jumala riiki ja tema õigust, siis seda kõike antakse teile pealegi!

EKNK Toompea Koguduse visioon: “Eestimaa rahva süda pöördunud Jumala poole”

See tähendab näha Eestimaa rahvast, kelle süda on pöördunud Jumala poole koguduse ja Püha Vaimu töö mõjul nii, et nad otsivad esmalt Jumalat ja Tema tahet! Mt 6:33 Aga otsige esmalt Jumala riiki ja tema õigust, siis seda kõike antakse teile pealegi!

Meie Majakaga järgime ühtlasi koguduse visiooni, kuid meil on ka eraldi visioon just noortetöö jaoks: „Et iga noor armastaks Jumalat, iseennast ning teisi enda ümber.“

Tahame inspireerida, olla eeskujuks ning varustada noori vajalike teadmistega Piiblist, ülistusest, palvest ning isiklikust ajast Jumalaga, et neil oleks kõik parimad eeldused elada Jumalat austavat elu. Lisaks, et nad teaksid oma väärtust Jeesuses ja samuti oskaksid ja suudaksid armastada oma ligimest.

Mt 22:37-39 Jeesus vastas talle: „Armasta Issandat, oma Jumalat, kogu oma südamega ja kogu oma hingega ja kogu oma mõistusega! See ongi suurim ja esimene käsk. Teine on selle sarnane: Armasta oma ligimest nagu iseennast!“

Me rõhutame Majakas tugevalt kolme põhiteemat ning tahame nendega sügavamale liikuda.

  • JEESUS
  • IDENTITEET
  • PROHVETLIKKUS

JEESUS

Tahame näidata ning suunata noored kindlale alusele, kelleks on Jeesus. Jeesus on kogu meie elus olemise keskpunkt. Jumal on meie A ja O- algus ja lõpp. Temas saab kõik alguse ning Temas lõppeb kõik. Usume, et Jeesuse Kristuse surmas ja ülestõusmises peitub meie elu ja eesmärk. Meie soov on, et igal noorel oleks isiklik suhe Jeesusega ning kindel ja tugev arusaam, mis juhtus siis, kui Jeesus andis oma elu meie eest risti peal.

IDENTITEET

Enda tõelise identiteedi teadmine Jeesuses vabastab ahelatest ja sõltuvustest! On oluline, et noored teaksid, kelleks on Jumal neid loonud ning millise meelevalla andnud. Soovime, et igaüks teaks, et esmalt on nad loodud armastama Jumalat ning olla armastatud Jumala poolt. Sellele tõele järgneb alles individuaalne kutsumine, head teod ja teenimine. Seal, kus on Jumala Vaim, on vabadus ja rõõm!

PROHVETLIKKUS

Tahame näha prohvetlikult, mida Jumal on tegemas inimeste eludes. Terminal on koht, kus noort ei taheta näha mitte lihtsalt nii nagu ta on, vaid nii nagu Jumal on ta loonud. Meie soov on ellu kutsuda Jumala parim iga noore elus ning rääkida tõde üle iga inimese. Sel viisil on võimalik leida oma täis potentsiaal ja elada elu suurima võimaliku mõjuga siin maa peal teades Jumala antud isiklikku kutsumist ja eesmärki.