Terminal

Majakas toimub reedeti kell 19.00 Toompea 3

Korduma kippuvad küsimused

Inimesed tihti küsivad oma elu eesmärgi kohta. Näiteks, mida ma peaksin tegema oma eluga? Millised on minu eesmärgid, minu unistused minu tulevikuks jne?

Kui sa tahad teada oma elueesmärki, siis sa pead alustama Jumalast oma Loojast, mitte iseendast. Seda selletõttu, et sa oled loodud Jumala poolt ja Jumala jaoks ning Tema eesmärgist lähtuvalt ja Tema eesmärgi jaoks. Jumal lõi sind, mitte aga vastupidi!

Paljud inimesed aga alustavad endast ja lõpetavad elu eesmärgi otsimisega ka iseendaga. Nii nagu lind taeva all või sipelgas metsas ei saa ise mõelda omale viimselt olemise põhjust nii ei saa ka inimene leida oma eksisteerimise, elueesmärgi põhjust iseendast. See saab tuleneda ainult väljaspool inimest.

Ainult Jumala läbi võime avastada oma originaalsuse, isikupära, elumõtte ning eesmärgi. Sa sobid täitma Jumala eesmärki maapeal, sest Tema lõi ning kujundas sind vastavalt sellele eesmärgile. Kuid põhjus miks paljud toredad inimesed oma parimate eesmärkide täitumisel ei ole tegelikult sisemiselt õnnelikud on enda, mitte Jumala eesmärkide taotlemine.

Armas sõber, kõige lihtsam võimalus saada teada oma Jumalast seatud elu eesmärk on selleks pöörduda Jumala Sõna juurde. Seda seepärast, et kristlasena ei saa sa oma elu rajada maailma tarkusele (self-help raamatud, edukaks saamise õpetused jne) vaid igavestele väärtustele.

Jumal äratas Kristuse surnuist üles, et meil võiks olla elu ja seda ülirohkesti. Seda mõtestatud ja eesmärgistatud elu nii käesoleva kui tulevase elu perspektiivist pakub Jumal meile oma Poja Jeesuse kaudu.

 

Meie uskumustest saavad teod ja tegudest vormub elustiil. Tihti me isegi ei mõtle, et see kuidas elame tuleneb meie uskumuste süsteemist. Eestlased peavad usku oma südameasjaks, seda ei taheta alati avalikult deklareerida.

Kuid meie igapäevane elustiil viitab uskumustele…

Millesse usud sina?

Üks asi on teadvustada tema olemasolu. Teine asi on õppida teda lähemalt tundma. Piibel tutvustab meile Jumalat:

JUMAL ON ISIK. Jumal ei ole asi, lihtsalt energia või vägi. Ta mõtleb, tunneb, igatseb ja tegutseb viisidel, mis näitavad, et elav isikuline olend. Samal ajal ei ole ta lihtsalt olend inimesest üks aste kõrgemal või mingit liiki superman. Ta on tõeline ja elav Jumal ning igavene Kuningas.

JUMAL ON ÜKS. On ainult üks Jumal. Ta ütleb: „Mina olen esimene ja viimane, minu kõrval ei ole kedagi teist.“ Samuti on Jumal ennast ilmutanud kui Kolmainsus – Isa, Poeg ja Püha Vaim.

JUMAL ON VAIM. Jumalal ei ole füüsilist keha. Ta on nähtamatu. Selliselt tähendab see seda, et Jumal ei ole piiratud ühe kohaga ühel kindlal ajahetkel, ta on igal pool koguaeg. Selliselt on Jumal kursis kõigega. See kätkeb endas, mitte ainult seda, mida sa ütled või teed vaid iga sinu mõte on Jumalale tuttav.

JUMAL ON IGAVENE.  Jumalal ei ole algust. Sellist aega, kui Jumalat polnud olemas ei ole kunagi olnud. Samuti ei tule kunagi sellist aega kui teda enam pole. Jumal ise tutvustab ennast öeldes: „Kes on, kes oli ja kes tuleb.“

JUMAL ON ISESEISEV. Iga elav olevus sõltub kas teistest inimestest või asjadest või Jumalast. Kuid Jumal on täiesti iseseisev. Ta tuleb endaga ise toime. Ta ei vaja eksisteerimiseks midagi ega kedagi teist.

JUMAL ON PÜHA. Raske on leida, millega võrrelda Jumala pühadust. Ta on täielikult täiuslik oma olemises. Temas ei ole viga, nõrkust või puudust.

JUMAL ON ÕIGE. Jumal ei ole ainult meie Looja ja meie ülalpidaja vaid ta on ka meie kohtunik. Ta mõistab kohtu vastavalt oma õigusele, mis on täiuslik ja õiglane.

JUMAL ON TÄIUSLIK. Tema arusaamine ja teadmine on täiuslik. Ta teab kõike minevikust, olevikust ja tulevikust, sealhulgas meie mõtted, sõnad ja teod. Tema tarkus on täiuslik ja ületab kõik inimliku arusaamise.

JUMAL ON SUVERÄÄNE. Ta on universumi ainus ja kõrgeim valitseja. Midagi ei ole väljaspool tema kontrolli. Jumala jaoks ei ole midagi juhuslikku või üllatusi. Tema teab kogu maailma ajalugu ja töötab kõik välja oma hea tahte kohaselt.

JUMAL ON KÕIKVÕIMAS. Ta on tõesti suudab kõik. Ta ise tutvustab ennast: Mina olen Issand, kogu liha Jumal. Kas on midagi rasket minu jaoks?“ See ei tähenda, et Jumal võib kõike teha (ta ei või valetada, ta ei või ennast salata, ei või ennast muuta, teha pattu), kuid ta võib teha kõik, mis on kooskõlas tema iseloomuga, tema olemusega.

Need on lühidalt mõned olulised Jumala omadused. Võib olla sa oled senini mõelnud, et Jumalat pole olemas. Aga kui ta on? Ja ta on selline nagu ta ennast meile tutvustab. Milline võiks välja näha sinu elu, kui selline Jumal on osa sinu elust?


Kas kõik teed viivad Jumalani?

Answer the question here. Make sure you answer all frequently asked questions to clear some common doubts. People love when they find a solution without having to wait for your reply. This also shows that you have enough knowledge that you can share and help them out.

Answer the question here. Make sure you answer all frequently asked questions to clear some common doubts. People love when they find a solution without having to wait for your reply. This also shows that you have enough knowledge that you can share and help them out.

Answer the question here. Make sure you answer all frequently asked questions to clear some common doubts. People love when they find a solution without having to wait for your reply. This also shows that you have enough knowledge that you can share and help them out.

Answer the question here. Make sure you answer all frequently asked questions to clear some common doubts. People love when they find a solution without having to wait for your reply. This also shows that you have enough knowledge that you can share and help them out.

Answer the question here. Make sure you answer all frequently asked questions to clear some common doubts. People love when they find a solution without having to wait for your reply. This also shows that you have enough knowledge that you can share and help them out.

Answer the question here. Make sure you answer all frequently asked questions to clear some common doubts. People love when they find a solution without having to wait for your reply. This also shows that you have enough knowledge that you can share and help them out.

Answer the question here. Make sure you answer all frequently asked questions to clear some common doubts. People love when they find a solution without having to wait for your reply. This also shows that you have enough knowledge that you can share and help them out.